Energetický štítek PENB

 

Průkaz energetické náročnosti budovy PENB má jednoduchou funkci. Říká nám, kolik daná budova při svém provozu spotřebuje energie. Každému, ať je to kupující, nájemník nebo úředník, stačí tento dokument, aby zjistil, zda je daná stavba hospodárná, nebo její provoz spolyká spoustu peněz.

Koho se PENB týká

Energetický průkaz se týká stavitelů všech nových budov a také majitelů starších nemovitostí, pokud je chtějí pronajmout či prodat. Nezáleží přitom na typu a funkci stavby, tato povinnost platí pro rodinné i bytové domy, stejně jako pro administrativní a průmyslové budovy. Na základě energetického štítku se pak často odvíjí prodejní cena nemovitosti či výše nájmu.

Kdy platí povinnost předložit PENB

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je vlastník prodávaného objektu povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu a ten pak předložit už při nabídce či inzerci nemovitosti. Při podpisu kupní smlouvy je vlastník nemovitosti ze zákona povinen předat kupujícímu originál či ověřenou kopii energetického štítku. V zákoně je konečně ustanovena také povinnost na straně stavebníka nebo společenství vlastníků vyhotovit energetický průkaz a ten předložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Přehled situací, v nichž zákon požaduje předložení energetického štítku:

 • Prodej veškerých budov či bytových jednotek
 • Výstavba nových budov
 • Větší stavební úpravy již dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní jejich energetickou náročnost
 • Pronájem bytu či budovy od roku 2016

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mají také provozovatelé obytných a administrativních budov s plochou:

 • nad 1 500 m2 od 1. ledna 2015
 • nad 1 000 m2 od 1. ledna 2017
 • do 1 000 m2 od 1. ledna 2019

U budov využívaných pro školství, nemocnice, budovy veřejné správy:

 • nad 500 m2 od 1. července 2013
 • nad 250 m2 od 1. července 2015

Jaké informace musí PENB obsahovat

Každý průkaz energetické náročnosti budovy musí obsahovat protokol prokazující energetickou náročnost budovy. Energetická náročnost budovy musí být také předepsaným způsobem graficky znázorněna. Norma ČSN rozděluje všechny budovy podle energetické náročnosti do 7 klasifikačních tříd A až G. Třída A je „VELMI ÚSPORNÁ“ a poslední třída G „MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ“. Každá třída je přesně definována mezními limity měrné roční spotřeby energie. Průkaz dále obsahuje údaje, kolik procent z celkové energetické spotřeby nemovitosti připadá na vytápění, chlazení, větrání, ohřev užitkové vody a osvětlení.
Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let.

Prodej nemovitosti bez PENB? Pokuta až 100 000 Kč

Jste-li vlastníkem bytové jednotky a chystáte se ji prodat, musíte předložit průkaz energetické náročnosti budovy již při inzerci. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta až do výše 50 000 Kč. Stejná pokuta hrozí i v případě, že PENB nedoložíte ke kupní smlouvě. Také pokud prodáváte rodinný dům, komerční objekt či bytový dům, je vaší povinností předložit průkaz energetické náročnosti budovy již při inzerci. Jinak se vystavujete riziku finančního postihu až do výše 100 000 Kč. Stejná sankce hrozí i v případě, že průkaz energetické náročnosti budovy nepředložíte při podpisu kupní smlouvy.

Riziko však nespočívá pouze v zákonném finančním postihu. Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu nepřiloží průkaz energetické náročnosti budovy ke kupní smlouvě, vystavuje se reálné hrozbě, že kupující označí kupní smlouvu za neplatnou a bude požadovat vrácení kupní ceny. Nový vlastník nemovitosti má právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 3 roky od uzavření kupní smlouvy. Ať už tedy uvažujete o prodeji či pronájmu své nemovitosti, nechte si zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy Předejdete tím zbytečným a drahým nepříjemnostem.

Pro jaký typ staveb se energetický průkaz zpracovávat nemusí

Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí jejich majitel, provozovatel či zhotovitel zpracovávat v případě následujících staveb:

 • Objekty s obývanou plochou menší než 50 m2
 • Rekreační objekty (chaty, chalupy apod.)
 • Památky
 • Budovy určené k náboženským účelům

Kdo je oprávněn vypracovat PENB

Osobou oprávněnou k vypracování průkazu energetické náročnosti budovy je dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, tzv. energetický specialista. Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděluje Ministerstvo průmyslu a obchody na základě úspěšně složené odborné zkoušky.

Kolik stojí PENB

Cena energetického štítku závisí především na typu a velikosti budovy, vliv na celkovou cenu má také účel vyhotovení (prodej, pronájem, novostavba) a dostupnost projektové dokumentace. PENB pro rodinné domy se obvykle pohybují kolem 3 000 Kč, bytové domy pak od 3 000 do 12 000 Kč.

Platnost PENB

Průkaz platí 10 let od vyhotovení. Pokud v budově proběhnou větší stavební změny jako například výměna oken, zateplení fasády, oprava střechy, změna způsobu vytápění nebo ohřívání vody, je třeba úpravu štítku konzultovat s energetickým specialistou ještě před uplynutím platnosti.

 

Zvažujete prodej bytu v Praze a nemáte PENB?
Neváhejte se na mě obrátit, pro své klienty vždy zajišťuji kompletní servis.

info@yourmove.cz

MARTIN SOUČEK © Copyright 2023. All Rights Reserved. Cookies a podmínky používání