Zákaz zatížení a zákaz zcizení

 

Zákaz zcizení a zatížení v katastru nemovitostí se vyskytuje většinou v případech, kdy se řeší prodej bytu nebo domu s hypotékou, koupě či darování nemovitosti. Co zákaz zcizení a zatížení znamená, kdy se zřizuje a jak ho lze zrušit?

Co znamená zákaz zcizení a zákaz zatížení

Zákaz zcizení a zatížení výrazně omezuje vlastníka nemovitosti při nakládání s nemovitostí. Vlastník nemůže nemovitost prodat, darovat ani jakýmkoli způsobem zatížit. Zákaz zcizení a zatížení se nejčastěji zřizuje ve vztahu věřitel a dlužník jako doplněk k zástavnímu právu banky při čerpání hypotéky. Banka si tak jistí, že vlastník předmětnou nemovitost neprodá a ani nijak nezatíží. Zákaz se vztahuje vždy na konkrétní nemovitost a zapisuje se do katastru nemovitostí. Zřizuje se vždy na dobu určitou, automaticky zaniká s datem, kdy je doplacen úvěr.

 • Zákaz zcizení

  Zákaz zcizení znamená, že vlastník nemovitosti nesmí po sjednanou dobu (po dobu splácení hypotéky) nemovitost prodat, darovat a v některých případech ani pronajímat. Katastr bez písemného souhlasu banky nepřevede vlastnická práva k nemovitosti na třetí osobu.

 • Zákaz zatížení

  Kvůli zákazu zatížení nesmí vlastník po sjednanou dobu k nemovitosti zřídit bez písemného souhlasu banky žádné věcné břemeno, předkupní nebo další zástavní právo.

 • Zákaz zcizení a zatížení u refinancování hypotéky

  Zákazy zcizení a zatížení v katastru prakticky znemožňují refinancování hypotéky bez souhlasu a součinnosti banky. Pokud je u nemovitosti na katastru zapsán zákaz zcizení a zatížení, bude po skončení fixace záležet pouze na rozhodnutí banky, zda umožní hypotéku refinancovat, či nikoli. Banka je povinna zrušit zákaz zcizení a zatížení až po uhrazení celého dluhu.

 • Koupě bytu se zákazem zcizení a zatížení

  Kupujete-li byt nebo dům, na kterém vázne zákaz zcizení a zatížení, musí s prodejem souhlasit zástavní banka. Výmaz zákazu zcizení a zatížení v takovém případě zařizuje prodávající u banky, ve které čerpal hypoteční úvěr.

Výmaz zákazu zcizení a zatížení z katastru

Jestliže je zákaz zcizení a zatížení zapsán v katastru nemovitostí, nemůže vlastník nemovitosti jednostranně zákaz zcizení a zatížení zrušit. Výmaz může uskutečnit pouze banka a to podáním návrhu na výmaz zákazu zcizení a zatížení. Každá banka má pro vydání souhlasu se zcizením odlišné podmínky a postupy, například u některých bank je souhlas přímo součástí formuláře žádosti o vyčíslení hypotečního úvěru, u dalších je třeba podat samostatnou žádost o vydání souhlasu s převodem, darováním nebo prodejem nemovitosti.

Pokud banka s výmazem na základě podané žádosti souhlasí, vydá závazné stanovisko s podmínkami pro zánik zástavního práva. V ideálním případě to bude pouze doplatek dlužné částky bez pokuty a bez dalších podmínek. Následně je možné podat návrh na vklad výmazu zákazu zcizení a zatížení. Katastr zákaz vymaže nejdříve za 20 dní. Za každý návrh na vklad je na katastrálním úřadě účtován správní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Zákaz zcizení a zatížení v darovací smlouvě

Zákaz zcizení a zatížení lze využít také pro posílení věcného břemena dožití v situacích, kdy je nemovitost darována s podmínkou, že ji původní vlastník bude užívat i nadále. Obdarovaný v takovém případě nemůže nemovitost bez souhlasu původního majitele prodat, darovat ani ji využít k jakékoli zástavě.

Zákaz zcizení a zákaz zatížení nemovitosti může být zřízen buď samostatnou písemnou dohodou, nebo jako součást darovací smlouvy s věcným břemenem. Dohoda musí obsahovat přesné vymezení nemovitosti, ke které má být věcné právo zapsáno, a dobu, na kterou je zákaz zřizován. Doba trvání zákazu zcizení a zatížení je většinou spojena s trváním věcného břemene dožití. Zákaz nesmí být nikdy sjednán bez udání důvodu, vždycky musí existovat jedna strana, která zákaz vyžaduje za účelem ochrany svého majetku.

Řešíte prodej bytu nebo domu s hypotékou? Pomohu vám vybrat nejlepší řešení a zajistím celou transakci. Pro více informací mě kdykoli nezávazně kontaktujte, základní konzultace je zdarma.

info@yourmove.cz

MARTIN SOUČEK © Copyright 2024. All Rights Reserved. Cookies a podmínky používání